A tallér pénzegységről - online aukció

A tallér egy nagy méretű, kezdetben körülbelül 28-29 gramm súlyú ezüstpénz, amely 1486 után honosodott meg Európában. Az ezüstben gazdag tartományokban felmerült az igény az arannyal egyenértékű ezüst pénzegység használatára. A XIII. századtól a körülbelül 3.5 gramm súlyú aranyforintot használták Európában fő fizetőeszközként, amelyet különböző kisebb súlyú ezüst pénzekre lehetett felváltani (pl. denár 1/2 dénár=obulus, többszörös dénár = garas - groschen, stb.).

Az első ismert, aranyforinttal (Goldgulden) egyenértékű nagy méretű ezüstpénzt az 1480-as években verték Tirolban, Hall városában, Guldengroschen vagyis Guldiner elnevezéssel.

Az új pénzfajta gyorsan elterjedt Európában. A csehországi Joachimsthal városában a Schlick grófok verettek a helyi gazdag ezüstbánya kitermeléséből nagy méretű ezüstpénzeket, guldinereket, amelyeket a hely nevéről Joachimsthalernek neveztek el. A későbbiekben a név rövidült, a pénzegységet Thaler néven kezdték használni Európa legtöbb részén. A magyar nyelvben tallérként, a lengyelben talarként honosodott meg. Az első, pénzforgalomba szánt tallérokat I. Ferdinánd verette Magyarországon, Körmöcbányán 1553-ban. (II. Ulászló különböző súlyú guldiner veretei (1499-1506) nem forgalmi, hanem ajándékozási célokat szolgáltak.)

Koronként és helyenként eltérő súlyban és finomságban verték.

Ausztriában és Magyarországon a nürnbergi pénzláb szerint a 894,5 ezrelék finomságú tallér 28,82 gramm törvényes súlyban volt, azaz 25,78 g színezüstöt tartalmazott, 60 krajcár átváltási értékben (továbi példa>>)

1659-ben új pénzláb használatát rendelték el, amely szerint 875 ezrelékes,  28,55 g súlyú és így 25,22 g színezüstöt tartalmazó tallérokat kell verni.

Ez egészen 1754-ig tartott, amikor Ausztria és Bajorország megegyezett, hogy ezüstpénzeiket azonos új pénzláb szerint fogják verni. Az úgynevezett konvenciós tallér súlya 28,06 g, 833 ezrelék finomságú és így 23,39 g színezüstöt tartalmaz. A konvenciós féltallér egyenlő egy forinttal, ami 60 krajcárra (100 dénár) oszlik, azaz egy tallér 120 krajcár. Az e szerint vert pénzeket egy, az évszám után tett andráskereszttel jelölték.

(https://www.vatera.hu/maria-terezia-1740-1780-taller-1762-k-b-kormocbanya-2904059927.html

https://www.vatera.hu/maria-terezia-1740-1780-taller-1779-b-sk-pd-kormocbanya-2904059951.html

https://www.vatera.hu/ii-jozsef-1780-1790-taller-1783-b-madonna-2904060038.html

https://www.vatera.hu/ferenc-1792-1835-taller-1823-e-gyulafehervar-ritkabb-2904060269.html)

A bajor megfelelőik a korai magyar konvenciós daraboknak:

https://www.vatera.hu/bajor-cimeres-taller-1760-iii-maximilian-joseph-1745-1777-2904058679.html

https://www.vatera.hu/bajor-taller-1764-madonna-iii-maximilian-joseph-1745-1777-2904058700.html

V. Ferdinánd volt az utolsó uralkodónk, aki kizárólag a konvenciós tallér pénzrendszer alapján veretett pénzt.

I. Ferenc József uralkodása kezdetén még a konvenciós pénzláb szerint készültek tallérok, 1857-től azonban a német Zollvereinhez csatlakozva úgynevezett vereinstalereket vertek. E szerint 900 ezrelék finomságú, 18,518 g súlyú pénz készült, ami 16,666 g színezüstöt tartalmazott, ez 1 és 1/2 guldennek felelt meg. Az utolsó vereinstalert 1867-ben verték.

https://www.vatera.hu/ferenc-jozsef-vereinstaler-1867-a-ef-unc-2904060533.html

A porosz megfelelője: https://www.vatera.hu/porosz-vereinsthaler-1857-a-2904058922.html

Európa egyes részein kezdetben az úgynevezett birodalmi tallért ( Reichstaler) használták. Ennek pénzlába: 882 ezrelék finomságú és 31,18 gramm súlyú és 27,49 g színezüst tartalmú, 72 krajcárra osztva.

A különböző német államok egy időben eltérő pénzláb szerinti tallérokat kezdtek használni. A poroszok bevezették a Graumann féle szabványt, ami 1750-1857 között volt érvényben. Nevét kidolgozójáról, Johann Philipp Graumannról, a pénzverde vezérigazgatójáról kapta. Ezen időszakban  1 (porosz) birodalmi tallér 16,704 gramm színezüstöt tartalmazott.

A pénzváltás ekkoriban valóban nagy odafigyelést igényelt, mert párhuzamosan többféle ezüsttartalmú és súlyú tallér forgott egyszerre. A megkülönböztetésükre szolgáltak a különböző előtagok:

Vereinsdoppeltaler 37,12 g 900 ezrelékes finomságban (33,408 g szín)

Konventionstaler, Speciestaler 28,06 g 833.3 ezrelékes finomságban (23,386 g szín)

 

Kronentaler 29,516 g 871.53 ezrelékes finomságban (25,724 g szín)

Ausbeutetaler 22,27 g 750 ezrelékes finomságban (16,704 g szín)

Vereinstaler 18,519 g 900 ezrelékes finomságban (16,667 g szín)

A váltási nehézségeknek a német egyesüléssel bevezetett márka pénzrendszer vetett véget, amely 3 márka = 1 vereinstaler váltást határozott meg.

https://www.vatera.hu/bajor-3-marka-1911-d-2904058886.html

https://www.vatera.hu/baden-3-marka-1910-g-2904058889.html

https://www.vatera.hu/hamburg-3-marka-1909-j-2904058874.html

https://www.vatera.hu/porosz-3-marka-1910-a-2904058862.html

https://www.vatera.hu/szasz-3-marka-1913-e-2904058868.html

https://www.vatera.hu/szasz-3-marka-1913-e-2904058868.html

 

Most lehetősége nyílik birtokolni ezeket a tallérokat, sok más történelmi tárgyi emlék, érdekesség mellett.

 

Kérjük tekintse meg a teljes aukciós anyagot >>

 

 

 

 

 

 

 

partnereink

Coin Circuit
Magyar Pénzverő Zrt.
CoinArchives Pro
Auktionen Münzhandlung Sonntag
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
Sixbid.com
Auex Auktionen
mcsearch.info